Stäng

Reparationer av lampor

Vi reparerar din gamla bordslampa, kristallkrona, taklampa eller vad det nu är för sorts lampa du behöver hjälp med. Kanske har du en bordslampa som behöver få ny stickkontakt som passar i jordade uttag, kanske har du fått ärva farmors gamla golvlampa, eller kristallkrona, och vill laga eldragningen eller kanske rengöra och renovera kronan. Inga problem, vi hjälper dig med det mesta, antingen i egen verkstad för de lite enklare jobben eller så skickar vi vidare till en fullutrustad lampverkstad om det är lite mer avancerade jobb. I regel är din lampa lagad och klar inom några veckor. Längre ner på sidan kan du läsa mer om elarbeten samt vad du får och inte får göra själv.

Prislista för reparationer och renoveringar

Kristallkronor omdragning 850 kr per ljuspunkt
Kristallkronor rengöring av prismor 1500 kr liten / 2500 kr stor
Kristallkronor ombindning  Offert
Kristallkronor rengöring stomme Offert
Takkronor / Taklampor / Malmkronor omdragning 850 kr per ljuspunkt
Golvlampor  850 kr per ljuspunkt
Vägglampor 550 kr per ljuspunkt
Bordslampor 550 kr per ljuspunkt
Byte av lamphållare 350 kr
Byte av lamphållare med brytare 350 kr
Byte av porslinslamphållare 400 kr
Byte av strömbrytare 350 kr
Byte av stickpropp/stickkontakt 350 kr
Adventsljustake 200 kr +ljuskällor och ev elmaterial

 

Äldre armaturer och gamla fina kristallkronor kan av elsäkerhetsskäl behöva få sina kablar och kontakter utbytta. Detta görs oftast bäst fackmannamässigt. Har armaturen gått sönder eller av annat skäl slutat fungera så tar vi hand om det!

Ta inga risker när du gör el-jobbet själv.

Kunskap och försiktighet är oavvisliga krav vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en fackman, men en del enklare arbeten får du göra själv, om du säkert vet hur du ska gå tillväga och har så kallad nödig kunskap.

Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en fackman. El kan ställa till med skador på människor och egendom om den hanteras fel. Chansa därför aldrig!

Nedan redovisas vilka elarbeten du själv får utföra hemma. Oftast handlar det om att byta ut detaljer som gått sönder. Tänk på att ett byte inte är detsamma som en ändring eller utökning!

När du byter en detalj måste du ersätta den gamla med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får bara utföras av en elinstallatör. Glöm inte att noga kontrollera allt utfört arbete. Särskilt viktigt är kontrollen av skyddsjorden.

Om du undrar över något som du inte får svar på här, vänd dig till en elinstallatör eller elbutik.

Stäng av strömmen innan du börjar!

Oavsett vilket slags elarbete du tänker ge dig i kast med ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickkontakten om det är en apparat du tänker arbeta med. Om jobbet berör delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren.
Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar. Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på strömmen under tiden du arbetar!

Elarbeten du får göra själv

 • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring.
  Om proppen går på nytt finns det ett fel som måste åtgärdas. Tillkalla en elinstallatör om du inte själv kan hitta felet. Trasiga proppar ska slängas – försök aldrig reparera dem!
 • Byta glödlampor.
  Se till att den nya lampan inte har högre effekt än den som anges på armaturen, till exempel: ”Max 60 W”. Var även noga med att följa övriga anvisningar som finns på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av toppförspeglade lampor och halogenlampor.
 • Montering av skarvsladdar.
  Om du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera skyddsledaren.
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.
  Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickkontakt och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. Det är generellt inte tillåtet att byta ut en ojordad stickkontakt mot en jordad. Enda undantaget från denna regel är anslutningssladden till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. (Behöver du
  byta stickkontakt på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)
 • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A)
  Var försiktig! Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren.
  Innan du påbörjar jobbet – kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget! Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen Se till att armaturen är av rätt utförande.
 • Reparera apparater
  Det är viktigt att du vet hur reparationen ska gå till, att du utför den på rätt sätt och att du därefter kontrollerar den lagade apparaten så att den inte är strömförande eller på annat sätt farlig.
 • Installera, ändra eller reparera en anläggning för skyddsklenspänning (till exempel lågvoltsbelysningar)
  Spänningen får vara högst 50 V, effekten högst 200 VA och säkringen högst 10 A.

All övrig installation av fasta ledningar, rör, dosor, apparater, uttag, med mera, får endast utföras av en elinstallatör!

Vem ansvarar för vad?

Regelverket för el är tydligt när det gäller vad som är ditt respektive andras ansvar. Bor du i eget hus är du själv ansvarig för att den fasta installationen, till exempel vägguttag och strömbrytare, hålls intakt. Det är alltså du som ska se över och vårda installationen i ditt hus. Detsamma gäller vanligen om du hyr ett hus under längre tid, för fritids- eller permanentboende.
Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri från slitage och skador. Är den inte det ska du omedelbart ringa din värd eller förening, som har ansvaret för att felen åtgärdas. Oavsett vilken boendeform du har, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna elapparaterna är i gott skick.

Har du frågor om elsäkerhet kan du vända dig till elinstallatörer och elbutiker på orten alternativt Konsumentvägledarna på orten.

Kontakt

E-post: verkstad@bright123.se
Telefon: 076-633 33 99 

Standardvy | Byt till Mobil vy