Reparationer av lampor

Laga lampa i Stockholm

Vi reparerar din gamla bordslampa, kristallkrona, taklampa eller vad det nu är för sorts lampa du behöver hjälp med. Kanske har du en bordslampa som behöver få ny stickkontakt som passar i jordade uttag, kanske har du fått ärva farmors gamla golvlampa, eller kristallkrona, och vill byta eldragningen eller kanske rengöra och renovera kronan. Inga problem, vi hjälper dig med det mesta, antingen i egen verkstad eller så skickar vi vidare till en fullutrustad lampverkstad om det är lite mer avancerade jobb. I regel är din lampa lagad och klar inom några veckor. Längre ner på sidan kan du läsa mer om elarbeten samt vad du får och inte får göra själv. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till verkstad@bright123.se.

Renoverade vintage lampor

Vi renoverar i vår verkstad sedan en tid även gamla lampor från svunna tidsepoker som vi sedan saluför i vår butik i Sickla Köpkvarter och här på vår webbplats. Detta gör vi under varumärket Vintage by Bright 1-2-3. Har du en vintagelampa som du inte längre hittar en plats till eller som du inte vill kosta på en renovering så hör gärna med oss. Vi tar emot, renoverar och ser till att gamla lampor får leva länge till.

Prislista för reparationer och renoveringar*

Kristallkronor omdragning

850 kr per ljuspunkt*

Kristallkronor, enklare rengöring av prismor

1500 kr liten / 2500 kr stor

Kristallkronor ombindning

Offert

Kristallkronor rengöring stomme

Offert

Takkronor / Taklampor / Malmkronor omdragning

850 kr per ljuspunkt*

Golvlampor

850 kr per ljuspunkt*

Vägglampor

550 kr per ljuspunkt*

Bordslampor

550 kr per ljuspunkt*

Byte av lamphållare

350 kr*

Byte av strömbrytare

350 kr*

Byte av stickpropp/stickkontakt

350 kr*

Adventsljusstake enklare reparation

200 kr +ljuskällor och ev material

Felsökningsavgift

299 kr

* material tillkommer som regel och kan variera i pris. 

Felsökningsavgift debiteras alltid i samband med inlämnandet av din reparation. Denna debiteras bara slutgiltigt om du som kund till exempel väljer att inte låta vår verkstad reparera din lampa eller väljer att hellre kassera än laga lampan. Felsökningsavgiften tar vi ut för att täcka kostnader för redan nedlagt arbete.

Äldre armaturer och gamla fina kristallkronor kan av elsäkerhetsskäl behöva få sina kablar och kontakter utbytta. Detta görs oftast bäst fackmannamässigt. Har armaturen gått sönder eller av annat skäl slutat fungera så tar vi hand om det.

Lampans stickpropp passar inte

Detta är ett mycket vanligt problem. Först uppstod det för många när vi gick från att ha ojordat som standard i vanliga rum som sovrum och vardagsrum till att istället alltid ha jordat oavsett typ av rum. Innan användes bara jord som säkerhet i våta rum, uttag nära vattenkällor samt utomhus. På senare år har många stött på problemet igen då vi inom EU antog en ny standard för taklampor och takuttag som heter DCL, Devices for connection och luminaries. Det innebär att alla ny elinstallationer som utförs efter att den nya standarden har antagits måste vara med DCL-kontakter. De som flyttar in i nybyggt får då lite problem när de gamla lampkontakterna inte passar i det nya boendet. Oftast är det enkelt åtgärdat och enbart stickproppen kan bytas. Vi säljer dessa kontakter i alla olika varianter men givetvis hjälper vi även till att utföra bytet om man önskar.

Byta stickkontakt

Många äldre lampor har fungerat alldeles utmärkt med sina ojordade stickkontakter om man bott i ett hus byggt innan mitten av 90-talet då standarden ändrades till jordat i alla husets utrymmen. Flyttar man till nyare boende så märker man snabbt att lampans stickpropp inte passar i de jordade uttagen och man behöver byta kontakt. Ibland går det att byta ut bara kontakten till en EU-propp, det är den platta ojordade kontakten som passar i jordade uttag. Dessa kontakter får dock enbart monteras av lampverkstäder, lampproducenter och så vidare som kan säkerställa att de inte monteras felaktigt eller på armaturer där de inte är godkända att använda. Ofta behöver elen i lampan dras om helt då dessa kontakter enbart får användas om elen är dubbelisolerad genom hela armaturen.

Omdragning av el i lampor

Vi utför omdragning av el i alla sorters lampor som golvlampor, taklampor, vägglampor, bordslampor och även kristallkronor. Priserna varierar beroende på hur krångligt och tidskrävande arbetet är. Vissa standardjobb har vi fasta utgångspriser på som ni kan se i prislistan. Skulle det visa sig att en reparation är svårare än vi trott vid mottagande så kontaktar vi alltid kunden och informerar om detta. Våra fasta priser inkluderar inte heller specialmaterial som textilkablar, dimmers, eller specialmått. Självklart gör vi allt sådant jobb också men då debiteras timpris samt kostnad för det elmaterial som behövs.

Reparation av lampor

Lampreparationer kan ibland vara lite knepigt att hitta någon som utför. De flesta lampaaffärer tycker det är krångligt och svårt och väljer därför att avstå. En del tar emot men skickar allt vidare till annan verkstad. Vi gillar att göra det våra konkurrenter inte gör, även de krångliga, så därför utför vi de allra flesta reparationer i vår egen lampverkstad. I vissa extrema fall om vi får in jättemycket jobb eller om vi mot förmodan inte har de maskiner eller utrustning som behövs tar vi hjälp av en extern verkstad för att kunna ge våra kunder bästa service.

Vem reparerar lampor

I vår verkstad har vi lampreparatörer med många års erfarenhet av eljobb, lampor och belysning. Vi har även nära relationer med alla våra varumärken och kommer genom det åt alla typer av reservdelar som finns. Hittar du inte vad du söker hos oss så kontakta kundtjänst så hjälper vi till.

Laga lampa själv

Får man laga lampan själv? Det finns inget enkelt svar på det då beror lite på vad det är som ska göras. Det allra mesta får man göra själv om man har det lagen kallar ”Nödig kunskap”, det innebär i praktiken att man får om man har den kunskap som krävs. Med nödig kunskap så får man byta ut befintliga armaturer, uttag och annat fast installerat elmaterial. Man får även byta el och övriga delar i sådant som inte är fast installerat som till exempel lampor. Man får inte dra fram ny el eller utföra nyinstallation av fasta installationer, detta kräver elektriker.

Byta lampkontakt

Att byta ut sin lampkontakt kan vara ett ganska enkelt ingrepp beroende på hur armaturen är byggd. Vi utför gärna denna typen av renovering åt er men skulle ni vilja utföra arbetet själva så hjälper vi er att köpa rätt utbytesmaterial så att det följer de regler som finns och resultatet blir en godkänd reparation.

Ta inga risker när du gör el-jobbet själv

Kunskap och försiktighet är oavvisliga krav vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en fackman, men en del enklare arbeten får du göra själv, om du säkert vet hur du ska gå tillväga och har så kallad nödig kunskap.

Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en fackman. El kan ställa till med skador på människor och egendom om den hanteras fel. Chansa därför aldrig.

Nedan redovisas vilka elarbeten du själv får utföra hemma. Oftast handlar det om att byta ut detaljer som gått sönder. Tänk på att ett byte inte är detsamma som en ändring eller utökning.

När du byter en detalj måste du ersätta den gamla med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får bara utföras av en elinstallatör. Glöm inte att noga kontrollera allt utfört arbete. Särskilt viktigt är kontrollen av skyddsjorden.

Om du undrar över något som du inte får svar på här, vänd dig till en elinstallatör eller elbutik.

Stäng av strömmen innan du börjar!

Oavsett vilket slags elarbete du tänker ge dig i kast med ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickkontakten om det är en apparat du tänker arbeta med. Om jobbet berör delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren.
Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar. Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på strömmen under tiden du arbetar.

Elarbeten du får göra själv

 • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring.
  Om proppen går på nytt finns det ett fel som måste åtgärdas. Tillkalla en elinstallatör om du inte själv kan hitta felet. Trasiga proppar ska slängas – försök aldrig reparera dem!
 • Byta glödlampor.
  Se till att den nya lampan inte har högre effekt än den som anges på armaturen, till exempel: ”Max 60 W”. Var även noga med att följa övriga anvisningar som finns på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av toppförspeglade lampor och halogenlampor.
 • Montering av skarvsladdar.
  Om du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera skyddsledaren.
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.
  Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickkontakt och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. Det är generellt inte tillåtet att byta ut en ojordad stickkontakt mot en jordad. Enda undantaget från denna regel är anslutningssladden till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. (Behöver du
  byta stickkontakt på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)
 • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A)
  Var försiktig! Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren.
  Innan du påbörjar jobbet – kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget! Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen Se till att armaturen är av rätt utförande.
 • Reparera apparater
  Det är viktigt att du vet hur reparationen ska gå till, att du utför den på rätt sätt och att du därefter kontrollerar den lagade apparaten så att den inte är strömförande eller på annat sätt farlig.
 • Installera, ändra eller reparera en anläggning för skyddsklenspänning (till exempel lågvoltsbelysningar)
  Spänningen får vara högst 50 V, effekten högst 200 VA och säkringen högst 10 A.

All övrig installation av fasta ledningar, rör, dosor, apparater, uttag, med mera, får endast utföras av en elinstallatör.

Vem ansvarar för vad?

Regelverket för el är tydligt när det gäller vad som är ditt respektive andras ansvar. Bor du i eget hus är du själv ansvarig för att den fasta installationen, till exempel vägguttag och strömbrytare, hålls intakt. Det är alltså du som ska se över och vårda installationen i ditt hus. Detsamma gäller vanligen om du hyr ett hus under längre tid, för fritids- eller permanentboende.
Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri från slitage och skador. Är den inte det ska du omedelbart ringa din värd eller förening, som har ansvaret för att felen åtgärdas. Oavsett vilken boendeform du har, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna elapparaterna är i gott skick.

Har du frågor om elsäkerhet kan du vända dig till elinstallatörer och elbutiker på orten alternativt Konsumentvägledarna på orten.

Kontakt

E-post: verkstad@bright123.se
Telefon: 08-64 05 123

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan